Attentie: U bevindt zich in de demo-omgeving van de MONITOR-IC site.

Nieuwsbericht IC-café voor voormalig IC-patiënten en hun naasten

Het regio Netwerk-IC Nijmegen&Omstreken organiseert 2-maandelijks (de even maanden) een IC-café voor de regio IC’s. Het IC-café is een ontmoetingsplek waar voormalig IC-patiënten en hun familie. Lotgenoten ontmoeten en kunnen praten over hun ervaringen betreffende de periode van ernstig ziek zijn, de opname op de IC-afdeling, maar ook over de periode daarna. Aan een dergelijk lotgenotencontact blijkt uit gesprekken met voormalig IC-patiënten en hun naasten duidelijk behoefte te zijn.

Per IC-café staat er een ander thema centraal. Zo ging het eerste ic-café over het Post-Intensive Care Syndroom (PICS), de keer erop ging het over Delier op de Intensive Care. Het ic-café op 3 oktober gaat over: ‘Hervatting van het leven na de IC’ en op 12 december is het thema: Verschil in beleving van de IC-opname voor patiënt en naaste.

Het ic-café is staat van 19.00-21.00uur (met inloop vanaf 18.30uur) in het Oud Burger Gasthuis (OBG) Prof. Cornelissenstraat 2, Nijmegen (www.obg.nu). Het ic-café is gratis en u bent als voormalig IC-patiënt en of naaste van harte welkom. De koffie/thee staat klaar.

Het OBG heeft geen eigen parkeergelegenheid, maar u kunt uw auto in de directe omgeving parkeren.

Agenda

MONITOR-IC

Doel van het onderzoek

Het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van IC-zorg op de kwaliteit van leven gedurende vijf jaar na een Intensive Care opname teneinde de zorg voor patiënten te verbeteren.

Lees meer over het MONITOR-IC onderzoek