Attentie: U bevindt zich in de demo-omgeving van de MONITOR-IC site.

Nieuwsbericht IC-café voor voormalig IC-patiënten en hun naasten

Het regio Netwerk-IC Nijmegen&Omstreken* gaat op 2 april a.s. het eerste IC-café in deze regio organiseren. Het IC-café is een ontmoetingsplek waar voormalig IC-patiënten en hun familie, lotgenoten ontmoeten en kunnen praten over hun ervaringen betreffende de periode van ernstig ziek zijn, de opname op de IC-afdeling, maar ook over de periode daarna. Aan een dergelijk lotgenotencontact blijkt uit gesprekken met voormalig IC-patiënten en hun naasten duidelijk behoefte te zijn; een dergelijke ontmoetingsplek was er tot op heden nog niet.

Bij dit eerste IC-café op 2 april is het centrale onderwerp de klachten die mensen kunnen ervaren na een IC-opname. Deze klachten worden tezamen het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd.

De locatie van het IC-café is: Oud Burger Gasthuis (OBG) Prof. Cornelissenstraat 2, Nijmegen (www.obg.nu) van 19.00-21.00uur met inloop vanaf 18.30uur.

Om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan en om ervaringen te delen is er ruimte voor maximaal 50 personen. U dient zich daarom op te geven via: monitor.ic@radboudumc.nl, graag onder vermelding van IC-café en met hoeveel mensen u wenst te komen.

Vervolgens wordt 2-maandelijks een IC-café georganiseerd (2e dinsdag van de even maanden van 19.00-21.00uur (inloop vanaf 18.30uur), de eerstvolgende is dan dus 11 juni) met steeds een ander thema.

*Netwerk-IC Nijmegen&Omstreken bestaat uit de IC’s: Radboudumc, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, ziekenhuis Bernhoven Uden, Maasziekenhuis-Pantein Boxmeer (https://www.netwerkic.nl/homepage/netwerk-ic-nijmegen-omstreken)

Agenda

MONITOR-IC

Doel van het onderzoek

Het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van IC-zorg op de kwaliteit van leven gedurende vijf jaar na een Intensive Care opname teneinde de zorg voor patiënten te verbeteren.

Lees meer over het MONITOR-IC onderzoek