Attentie: U bevindt zich in de demo-omgeving van de MONITOR-IC site.

Publicaties

Wetenschappelijke publicaties

Het onderzoeksteam van MONITOR-IC zal de wetenschappelijke publicaties die voortkomen uit het onderzoek op deze pagina openbaar maken.

In november 2017 is het artikel over de aanleiding en de opzet van de studie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Open. Klik hier om het artikel te lezen.

In november 2019 is het artikel verschenen over effectieve interventies om post-IC problemen te verminderen of te voorkomen. De resultaten van een grote literatuurstudie zijn gepubliceerd in Critical Care Medicine. Klik hier om het artikel te lezen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31464769

In februari 2020 is het artikel verschenen over de mate van kwetsbaarheid van IC-patiënten tijdens en in het jaar na de IC. De resultaten van deze studie kunt u hier lezen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088394411931250X?via%3Dihub

Ook ontving promovendus Nina Wubben in februari 2020 de prijs voor best abstract op het jaarlijks congres van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Op het congres presenteerde zij de eerste resultaten van haar onderzoek ‘Gebruik van patiënt-gerapporteerde uitkomsten in IC-behandeling’. Omdat IC-behandeling niet alleen om overleven gaat , maar om overleven met een goede kwaliteit van leven, is een voorspelmodel ontwikkeld voor kwaliteit van leven één jaar na opname op de IC. Belangrijke voorspellers zijn onder andere kwaliteit van leven en mate van kwetsbaarheid vóór IC-opname. In de aankomende maanden wordt het gebruik van het voorspelmodel getest in bestaande gesprekken tussen IC-artsen en patiënten en naasten.

In de pers

Radboudnieuws, 30 juni 2016: Onderzoek naar de kwaliteit van leven van ex-IC-patiënten
BijZijn-XL, 1 juli 2016: Omvangrijk onderzoek naar kwaliteit van leven
Medicalfacts, 4 juli 2016: Onderzoek naar de kwaliteit van leven van ex-intensive care-patiënten
Gelderlander, 4 juli 2016: Onderzoek patiënten intensive care
Gelderlander, 5 juli 2016: Vervolgartikel

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrieven zijn hieronder terug te lezen. U kunt zich ook aanmelden voor onze online nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 24 oktober 2016