U bevindt zich in de prod-omgeving van de MONITOR-IC site.

Wetenschappelijke publicaties

De verzamelde gegevens in de MONITOR-IC worden gebruikt om vele onderzoeksvragen te beantwoorden. De beantwoording van de onderzoeksvragen en de resultaten hiervan leiden tot publicaties in verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Op deze manier delen we de resultaten met andere onderzoekers, artsen, verpleegkundigen en paramedici over de hele wereld. De schrijftaal is dan ook bijna altijd Engels. Uiteraard willen we deze resultaten delen met iedereen. Daarom hebben wij de artikelen voor u in het Nederlands samengevat en kunt u deze lezen door hieronder op de titel te klikken. Indien u in meer detail meer wilt weten over het betreffende onderzoek, is de link naar het Engelse oorspronkelijke artikel ook steeds bijgevoegd.

Intensive care (IC)-artsen, IC-verpleegkundigen en voormalige IC-patiënten en hun naasten worstelen met gezamenlijke besluitvorming op de IC en hebben verschillende onvervulde behoeften.

Gezamenlijke besluitvorming is een proces waarbij artsen en verpleegkundigen samen met patiënten en familieleden gezondheidsbeslissingen nemen die het beste bij de patiënt passen. In dit onderzoek werden IC-artsen, IC-verpleegkundigen en voormalige IC-patiënten en hun familieleden geïnterviewd om hun gedachten over, hun ervaringen met, en hun benodigdheden voor gezamenlijke besluitvorming op de IC verkennen.

Lees verder...

Veel IC-patiënten hebben vóór opname al serieuze problemen met hun lichamelijke, geestelijke en/of cognitieve gezondheid

De gezondheidsstatus van de patiënt lijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor kwaliteit van leven na IC-opname. Onbekend is wat de gezondheidsstatus is van IC-patiënten vóór opname op de IC. Uit deze studie blijkt dat veel patiënten al gezondheidsproblemen hebben voor opnames, zoals vermoeidheid (65% van de IC-patiënten), mentale klachten (28%) en een gevoel van kwetsbaarheid (13%).

Lees verder...

Foto: Frank Muller (www.zorginbeeld.nl)

1 op de 3 voormalige IC-patiënten ervaart achteruitgang in kwetsbaarheid een jaar na opname

Kwetsbaarheid wordt gekenmerkt door een combinatie van verschillende tekorten in het lichaam. Kwetsbare patiënten zijn gevoeliger voor het krijgen van infecties en hebben een hogere kans in het ziekenhuis te worden opgenomen dan niet-kwetsbare patiënten. In welke mate kwetsbaarheid verandert bij patiënten na een opname en welke factoren van invloed zijn op deze kwetsbaarheid is belangrijk bij het identificeren van risicopatiënten die op de IC worden opgenomen, en kan helpen bij de behandeling en het herstel.

Lees verder...

Stockfoto Radboudumc

Foto: Marcel Rekers (www.fotograafrekers.nl)

Oefenprogramma’s voor lichamelijk herstel en dagboeken verminderen klachten ná IC-opname

Menig voormalig IC-patiënt heeft last van het post intensive care syndroom (PICS). We hebben op een systematische wijze gezocht naar effectieve interventies gericht op het voorkomen, dan wel verminderen van PICS. Hiervan hebben we een overzichtsartikel gemaakt met interventies die relatief simpel kan worden toegepast, zoals het bijhouden van een dagboek en sporten. We denken dat beide interventies een positieve invloed kunnen hebben op de geestelijke gezondheid van voormalige IC-patiënten.

Lees verder...

De aanleiding en de opzet van de MONITOR-IC studie

De kwaliteit van IC-zorg is enorm verbeterd waardoor steeds meer mensen deze kritieke periode overleven. Veel voormalige IC-patiënten kampen echter met langdurige klachten die samenvallen onder het post intensive care syndroom (PICS). In de MONITOR-IC studie brengen we met behulp van verschillende onderzoek methodieken en de inclusie van duizenden IC-patiënten in kaart hoe vaak en in welke mate PICS voorkomt en wat de impact hiervan is op patiënten, hun naasten en de zorg.

Lees verder...

Foto: Marcel Rekers (www.fotograafrekers.nl)

Read our website in English

Click on the following link to read this page on the English website: www.monitor-ic.nl/publicaties-english

Ander nieuws vanuit de wetenschap

In februari 2020 ontving promovendus Nina Wubben de prijs voor beste abstract op het jaarlijks congres van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Op dit congres presenteerde zij de eerste resultaten van haar onderzoek getiteld: “Gebruik van patiënt-gerapporteerde uitkomsten in IC-behandeling”.

IC-behandeling gaat niet alleen om overleven. Het gaat ook om overleven met een goede kwaliteit van leven. Daarom is er een voorspelmodel ontwikkeld voor kwaliteit van leven één jaar na opname op de IC. Belangrijke voorspellers zijn onder andere kwaliteit van leven en de mate van kwetsbaarheid vóór IC-opname. In de aankomende maanden wordt het voorspelmodel gebruikt en getest in bestaande gesprekken tussen IC-artsen en patiënten en diens naasten.

In de pers

Reformatisch dagblad 22-04-2020 Soms nog jaren tobben met naweeën van IC-opname
Dutch News 10-04-2020 Dutch researchers explore impact of long-term intensive care
RTL Nieuws 10-04-2020 70 procent IC-patiënten houdt langdurig fysieke of mentale klachten
NOS 10-04-2020 Meerderheid IC-patiënten kampt met langdurige fysieke en mentale gevolgen
Venticare Magazine 01-01-2018 Wat weten we nu eigenlijk van IC-patiënten nadat ze zijn ontslagen uit het ziekenhuis?
Gelderlander 05-07-2016 Vervolgartikel onderzoek patiënten intensive care
Gelderlander 04-07-2016 Onderzoek patiënten intensive care
Medicalfacts 04-07-2020 Onderzoek naar de kwaliteit van leven van ex-intensive care-patiënten
BijZijn-XL 01-07-2016 Omvangrijk onderzoek naar kwaliteit van leven
Radboudnieuws 30-06-2016 Onderzoek naar de kwaliteit van leven van ex-IC-patiënten