Prijs beste abstract voor Nina Wubben

In februari 2020 ontving promovendus Nina Wubben de prijs voor beste abstract op het jaarlijks congres van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Op dit congres presenteerde zij de eerste resultaten van haar onderzoek getiteld: “Gebruik van patiënt-gerapporteerde uitkomsten in IC-behandeling”.

IC-behandeling gaat niet alleen om overleven. Het gaat ook om overleven met een goede kwaliteit van leven. Daarom is er een voorspelmodel ontwikkeld voor kwaliteit van leven één jaar na opname op de IC. Belangrijke voorspellers zijn onder andere kwaliteit van leven en de mate van kwetsbaarheid vóór IC-opname. In de aankomende maanden wordt het voorspelmodel gebruikt en getest in bestaande gesprekken tussen IC-artsen en patiënten en diens naasten.