Wetenschappelijke publicaties

De verzamelde gegevens in de MONITOR-IC worden gebruikt om vele onderzoeksvragen te beantwoorden. De beantwoording van de onderzoeksvragen en de resultaten hiervan leiden tot publicaties in verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Op deze manier delen we de resultaten met andere onderzoekers, artsen, verpleegkundigen en paramedici over de hele wereld. De schrijftaal is dan ook bijna altijd Engels. Uiteraard willen we deze resultaten delen met iedereen. Daarom hebben wij de artikelen voor u in het Nederlands samengevat en kunt u deze lezen door hieronder op de titel te klikken. Als u meer gedetailleerde informatie wilt hebben over het betreffende onderzoek, is de link naar het Engelse oorspronkelijke artikel ook steeds bijgevoegd.

Daarnaast zijn inmiddels ook al meerdere mensen gepromoveerd op de MONITOR-IC.

 

Promoties

-       Wytske Geense: Maandag 22 november (2021) promoveerde Wytske Geense op haar proefschrift ‘The impact of critical illness. Long-term physical, mental and cognitive health problems in ICU survivors’ . Het volledige proefschrift is hier te lezen.


 

 Nina Wubben: Maandag 26 september (2022) promoveerde Nina Wubben op haar proefschrift: ‘Using patient reported outcome data to inform ICU decision making’. Het volledige proefschrift is hier te lezen.

 


Hidde Heesakkers: Maandag 27 november (2023) promoveerde Hidde Heesakkers op zijn proefschrift: ‘The impact of COVID-19 in the ICU. Long-term health outcomes in COVID-19 survivors treated in the ICU, their relatives and ICU nurses’. Het volledige proefschrift is hier te lezen.

 

 

 

Artikelen

Driekwart van de IC-patiënten opgenomen met COVID-19 ervaren een jaar later klachten

Juni 2022

Het MONITOR-IC onderzoek toonde al eerder aan dat patiënten na een IC-opname vaak nog verschillende klachten ervaren, die we beschrijven als het post-intensive care syndroom (PICS). Echter is het voor iedereen verschillend welke klachten en problemen er ontstaan na de IC-opname, waarbij de gezondheid voor de IC-opname en onder andere de opnamenreden een grote rol spelen.

Lees verder...

Een IC-opname met COVID-19 heeft ook grote gevolgen voor familieleden

Juni 2022

Een intensive care (IC)-opname heeft niet alleen een grote impact op de patiënt, maar ook op familieleden en naasten. Een IC-opname zorgt onder andere voor veel onzekerheid en stress met negatieve gevolgen op het mentale welzijn van familieleden. Hierdoor kunnen mentale klachten als een angststoornis, depressie of post-traumatische stress stoornis (PTSS) ontstaan die beschreven worden als het post-intensive care syndroom – familie (PICS-F).

Lees verder...

Kwaliteit van leven vóór IC-opname is de belangrijkste voorspeller voor kwaliteit van leven één jaar na een IC-opname

September 2021

Om patiënten beter te informeren over hun mogelijk te verwachte gezondheid uitkomst in de toekomst, uitgedrukt in kwaliteit van leven, zijn modellen nodig die dit kunnen voorspellen. In deze studie is een dergelijk voorspelmodel ontwikkeld waarbij gebruik is gemaakt van de MONITOR-IC data.

Lees verder...

Intensive care (IC)-artsen, IC-verpleegkundigen en voormalige IC-patiënten en hun naasten worstelen met gezamenlijke besluitvorming op de IC en hebben verschillende onvervulde behoeften.

September 2021

Gezamenlijke besluitvorming is een proces waarbij artsen en verpleegkundigen samen met patiënten en familieleden gezondheidsbeslissingen nemen die het beste bij de patiënt passen. In dit onderzoek werden IC-artsen, IC-verpleegkundigen en voormalige IC-patiënten en hun familieleden geïnterviewd om hun gedachten over, hun ervaringen met, en hun benodigdheden voor gezamenlijke besluitvorming op de IC verkennen.

Lees verder...

Foto: Frank Muller (www.zorginbeeld.nl)

De helft van de voormalige IC-patiënten kampt 1 jaar na IC-opname nog met klachten

Maart 2021

Steeds meer patiënten overleven een intensive care (IC) opname. Uit deze studie blijkt echter dat de helft van de voormalige IC-patiënten kampt met nieuwe lichamelijke, geestelijke en/of cognitieve klachten 1 jaar na IC-opname.

Lees verder...

Veel IC-patiënten hebben vóór opname al serieuze problemen met hun lichamelijke, geestelijke en/of cognitieve gezondheid

September 2020

De gezondheidsstatus van de patiënt lijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor kwaliteit van leven na IC-opname. Onbekend is wat de gezondheidsstatus is van IC-patiënten vóór opname op de IC. Uit deze studie blijkt dat veel patiënten al gezondheidsproblemen hebben voor opnames, zoals vermoeidheid (65% van de IC-patiënten), mentale klachten (28%) en een gevoel van kwetsbaarheid (13%).

Lees verder...

Foto: Frank Muller (www.zorginbeeld.nl)

Foto: Marcel Rekers (www.fotograafrekers.nl)

Ook bij familie van voormalig IC-patiënten brengt een IC-opname klachten met zich mee

Augustus 2020

Familie (mantelzorgers) van voormalig IC-patiënten ervaren verschillende gezondheidsproblemen ten gevolge van de IC-opname van hun geliefde. Dit kan zelfs tot jaren na de opname aanhouden. Zorg in de herstelperiode moet zich daarom niet beperken tot de IC-patiënt, maar ook hun naasten moeten worden betrokken in het herstelproces.

Lees verder...

1 op de 3 voormalige IC-patiënten ervaart achteruitgang in kwetsbaarheid een jaar na opname

Februari 2020

Kwetsbaarheid wordt gekenmerkt door een combinatie van verschillende tekorten in het lichaam. Kwetsbare patiënten zijn gevoeliger voor het krijgen van infecties en hebben een hogere kans in het ziekenhuis te worden opgenomen dan niet-kwetsbare patiënten. In welke mate kwetsbaarheid verandert bij patiënten na een opname en welke factoren van invloed zijn op deze kwetsbaarheid is belangrijk bij het identificeren van risicopatiënten die op de IC worden opgenomen, en kan helpen bij de behandeling en het herstel.

Lees verder...

Stockfoto Radboudumc

Foto: Marcel Rekers (www.fotograafrekers.nl)

Oefenprogramma’s voor lichamelijk herstel en dagboeken verminderen klachten ná IC-opname

November 2019

Menig voormalig IC-patiënt heeft last van het post intensive care syndroom (PICS). We hebben op een systematische wijze gezocht naar effectieve interventies gericht op het voorkomen, dan wel verminderen van PICS. Hiervan hebben we een overzichtsartikel gemaakt met interventies die relatief simpel kan worden toegepast, zoals het bijhouden van een dagboek en sporten. We denken dat beide interventies een positieve invloed kunnen hebben op de geestelijke gezondheid van voormalige IC-patiënten.

Lees verder...

De aanleiding en de opzet van de MONITOR-IC studie

November 2017

De kwaliteit van IC-zorg is enorm verbeterd waardoor steeds meer mensen deze kritieke periode overleven. Veel voormalige IC-patiënten kampen echter met langdurige klachten die samenvallen onder het post intensive care syndroom (PICS). In de MONITOR-IC studie brengen we met behulp van verschillende onderzoek methodieken en de inclusie van duizenden IC-patiënten in kaart hoe vaak en in welke mate PICS voorkomt en wat de impact hiervan is op patiënten, hun naasten en de zorg.

Lees verder...