Driekwart van de IC-patiënten opgenomen met COVID-19 ervaren een jaar later klachten

Juni 2022

Het MONITOR-IC onderzoek toonde al eerder aan dat patiënten na een IC-opname vaak nog verschillende klachten ervaren, die we beschrijven als het post-intensive care syndroom (PICS). Echter is het voor iedereen verschillend welke klachten en problemen er ontstaan na de IC-opname, waarbij de gezondheid voor de IC-opname en onder andere de opnamenreden een grote rol spelen (zie ook MONITOR-IC - ervaren klachten na 1 jaar).

In welke mate voormalig IC-patiënten die door een corona ofwel COVID-19 besmetting waren opgenomen op de IC, te maken krijgen met PICS was echter nog onbekend. Ook de rol van de unieke omstandigheden waarin de COVID-19 pandemie zich afspeelde, was nog onduidelijk. Binnen de MONITOR-IC hebben we ons daarom o.a. gefocust op onderzoek hiernaar bij voormalig COVID-19 IC-patiënten.

Resultaten

Dit onderzoek verliep op dezelfde wijze als voor andere deelnemers aan de MONTOR-IC studie. Zij ontvingen daarom vragenlijsten over hun gezondheid voor en na de IC-opname. Door middel van deze vragenlijsten werd onder andere gekeken naar lichamelijke, mentale en cognitieve symptomen één jaar na IC-opname. Daarnaast zijn ook de werk-gerelateerde problemen in kaart gebracht.

In totaal hebben 246 voormalig COVID-19 IC-patiënten de vragenlijsten tot één jaar na IC-opname ingevuld. Driekwart van deze patiënten had één jaar na opname nog lichamelijke, mentale of cognitieve symptomen. Daarnaast ervaart 58% werk-gerelateerde problemen, zoals minder kunnen werken dan voor de opname of zelfs helemaal moeten stoppen met werken.

Fysieke symptomen

Het grootste deel van de patiënten had fysieke symptomen, namelijk 74%. Meer dan de helft van alle patiënten (56%) gaf bijvoorbeeld aan nog vermoeid te zijn. Daarnaast valt op dat COVID-19 IC-patiënten vaak last hebben van klachten van hun gewrichten en spieren. Zo kwamen klachten als stijve of pijnlijke gewrichten of spierpijn voor in meer dan 20% van de patiënten.

Mentale symptomen

Ook had het ernstig ziek zijn, de IC-opname en het hersteltraject daarna, grote gevolgen voor het mentale welzijn van voormalig COVID-19 IC-patiënten; meer dan een kwart (26%) ervaart één jaar na IC-opname symptomen van een angst, depressie of post-traumatische stress stoornis.

Cognitieve symptomen

Ruim 1 op de 6 deelnemers (16%) gaf aan één jaar na IC-opname cognitieve klachten te ervaren, bijvoorbeeld problemen met de concentratie of het geheugen, die invloed hebben op het dagelijkst leven.

Conclusie

Dit onderzoek laat zien dat voormalig COVID-19 IC-patiënten, net zoals patiënten opgenomen met andere ziektebeelden, na de IC-opname frequent verschillende klachten ervaren. Deze klachten hebben een grote impact op hun leven en zo kan bijvoorbeeld de helft van de patiënten het werk niet volledig hervatten. Het is belangrijk dat patiënten, familie en zorgverleners zich bewust zijn van de eventuele klachten na IC-opname. Het MONITOR-IC onderzoek zal doorgaan met kijken naar hoe we samen deze klachten zo goed mogelijk kunnen behandelen door middel van de best passende zorg en nazorg.

Link naar het volledige artikel (Engelstalig): Clinical Outcomes Among Patients With 1-Year Survival Following Intensive Care Unit Treatment for COVID-19 | Critical Care Medicine | JAMA | JAMA Network

Door: Hidde Heesakkers