Het regio Netwerk-IC Nijmegen & Omstreken organiseert sinds april 2019 tweemaandelijks (steeds de eerste donderdagavond van de even maanden behalve augustus) een IC-café. Het IC-café is een ontmoetingsplek voor voormalig IC-patiënten en naasten waar zij elkaar kunnen ontmoeten en praten over hun ervaringen betreffende de periode van ernstig ziek zijn, de opname op de IC-afdeling, maar ook over de periode daarna. Uit gesprekken met voormalig IC-patiënten en hun naasten blijkt dat er grote behoefte is aan lotgenotencontact. De avonden worden begeleid door IC-vrijwilligers (IC-verpleegkundigen en artsen) van het Radboudumc en het CWZ.

Per IC-café staat er een ander thema centraal. De thema’s worden gekozen op basis van behoeften van deelnemers, maar ook op basis van actualiteit. Mogelijke thema’s kunnenzijn post-intensive care syndroom (PICS), delier, psychische problemen na de IC, verschil in beleving van de IC-opname voor patiënt en naaste, fysiek herstellen na de IC, mentaal herstellen na de IC etc. Thema’s worden soms ook herhaald.

De IC-cafés worden gehouden in het Oud Burgergasthuis (Home | OBG - obg.nu) te Nijmegen. Het IC-café staat open voor alle voormalig IC-patiënten en naasten, ongeacht wanneer iemand op de IC opgenomen geweest is. Ook laten we soms een beperkt aantal zorgverleners toe (vooral als zij zelf ook een dergelijk lotgenotencontact café willen oprichten).

Om te zorgen voor een goede organisatie vragen we aan iedereen om zich via de mail aan te melden via: intensive-care-cafe.ic@radboudumc.nl en met hoeveel personen je wenst te komen.

Wil je als zorgverlener een IC-café bijwonen, dat kan, maar maak dit wel kenbaar, juist omdat patiënten en naasten voorrang hebben.

Op de website van de patiëntenvereniging FCIC/ICConnect is meer informatie te vinden over de actuele IC-cafés met plaats, datum/tijd en thema erbij: https://icconnect.nl/actueel/ic-cafe/


Foto: Fysiek IC-café in Oud Burgergasthuis