Kwaliteit van leven vóór IC-opname is de belangrijkste voorspeller voor kwaliteit van leven één jaar na een IC-opname

September 2021

Jaarlijks worden meer dan 70.000 patiënten in Nederland opgenomen op een Intensive Care (IC) afdeling. Door technologische en medische ontwikkelingen overleven steeds mSeeer patiënten hun IC-opname. Maar overleving zegt niet alles. Sommige voormalig IC-patiënten kampen met lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten die invloed hebben op de kwaliteit van leven. Daarom is het belangrijk om naast overleving ook de kwaliteit van overleving te overwegen tijdens de opname op de IC.

Door de MONITOR-IC studie komt er steeds meer kennis over de lange termijn gezondheidseffecten van een IC-opname. Deze kennis helpt om beter inzicht te krijgen in de verandering in kwaliteit van leven na de IC-opname. Door de MONITOR-IC data is het mogelijk om lange termijn uitkomsten van een IC-opname te kunnen voorspellen, hiervoor gebruikt men een voorspelmodel. Een model dat de kwaliteit van leven één jaar na IC-opname voorspelt kan gebruikt worden om de besluitvorming, communicatie en verwachtingen van artsen en patiënten en familieleden te verbeteren.

Resultaten

In deze studie werd gebruikt gemaakt van de MONITOR-IC vragenlijstdata over de gezondheidssituatie vóór opname, en één jaar na opname. Op basis van gegevens van 1308 IC-patiënten is een voorspelmodel gemaakt.

De gebruikte kwaliteit van leven vragenlijst bestaat uit 5 vragen die gaan over de mogelijkheid tot bewegen; de mate waarin men zichzelf kan wassen en aankleden; de mate waarin men dagelijkse activiteiten kan uitvoeren; pijn en ongemak; en angst en depressie. Met uitgebreide statistische analyses is een voorspelmodel ontwikkeld, het PREPARE model, dat in staat is om de verandering van kwaliteit van leven één jaar na IC-opname te voorspellen. Het voorspelmodel bestaat uit de volgende 5 voorspellers:

  • Kwaliteit van leven score vóór opname
  • Een IC-opname volgend op een geplande operatie
  • Mannelijk geslacht
  • Kwetsbaarheid score vóór opname
  • Een IC-opname volgend op een beroerte

Kwaliteit van leven vóór IC-opname was veruit de belangrijkste voorspeller voor de verandering in kwaliteit van leven na één jaar. Hoewel de 5 voorspellende factoren samen 55% van de uitkomst voorspelden, voorspelt kwaliteit van leven vóór opname in zijn eentje al 50% van de uitkomst. Een perfect voorspelmodel voorspelt 100% van de uitkomst, maar dit komt nooit voor. De onderzoekers zijn tevreden met het PREPARE model, juist omdat het voorspellen van kwaliteit van leven één jaar verderop in de tijd erg moeilijk is.

Conclusie

De onderzoekers hebben een redelijk goed en praktisch (er zijn immers maar 5 voorspellers nodig) voorspelmodel ontwikkeld om lange termijn kwaliteit van leven in de toekomst te kunnen voorspellen. In de tussentijd gaan de onderzoekers zich toeleggen op het verder verbeteren van het predictiemodel, met behulp van nog meer MONITOR-IC gegevens. Het model kan daarna gebruikt worden om patiënten beter te informeren over de toekomst en hiermee kan al tijdens de IC-opname met patiënten worden gepraat over de verwachte gezondheidsuitkomsten.

Link naar het volledige artikel (Engelstalig): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883944121000873?via%3Dihub

Door: Nina Wubben