Elk jaar worden in Nederland ruim 75.000 patiënten opgenomen op de Intensive Care. Door verbeterde behandelmogelijkheden, overleeft inmiddels meer dan 80% van de patiënten de IC-opname. Maar door de MONITOR-IC weten we ook dat veel patiënten na IC-opname lichamelijke, geestelijke, en/of cognitieve klachten hebben, die maanden, of soms zelfs jaren, kunnen aanhouden. Deze klachten kunnen een (negatieve) invloed hebben op de kwaliteit van leven zoals voormalig IC-patiënten dit ervaren. Daarom is het belangrijk om patiënten en hun naasten goed te kunnen informeren over hun toekomstige kwaliteit van leven. Dat is echter lastig, omdat IC-patiënten onderling erg verschillen. Daarom hebben wij een voorspelmodel voor kwaliteit van leven één jaar na IC-opname ontwikkeld.

Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van de MONITOR-IC vragenlijsten over de situatie vóór ziekenhuisopname & één jaar na IC-opname. Met de vragenlijstdata van 1057 patiënten uit het Radboudumc, hebben we een voorspelmodel ontwikkeld. Uiteindelijk bleek dat we met een drietal gegevens (kwaliteit van leven vóór ziekenhuisopname, bewustzijn bij IC-opname en opnametype) de kwaliteit van leven één jaar na IC-opname konden voorspellen. Vervolgens hebben we, met behulp van de vragenlijstdata van 747 patiënten uit 6 regionale ziekenhuizen, gekeken of dit voorspelmodel ook in staat was de kwaliteit van leven te voorspellen van patiënten uit andere ziekenhuizen. Dit bleek het geval. Hoewel het voorspelmodel zeker niet perfect voorspelt (in een jaar kan immers veel gebeuren), voorspelt het model redelijk goed. En dit met slechts een drietal gegevens, waardoor het in de praktijk makkelijk te gebruiken is.

De volgende stap is om met behulp van dit voorspelmodel patiënten en hun naasten te informeren over de toekomstige kwaliteit van leven & te onderzoeken hoe zij die informatie ervaren.

Link naar het volledige artikel (Engelstalig)