PRAISE-MONITOR-IC onderzoek

Onrust komt regelmatig voor bij Intensive Care (IC) patiënten. Deze onrust kan verschillende oorzaken hebben, zoals pijn, zuurstoftekort, angst of acute verwardheid (delier). Om te voorkomen dat een onrustige patiënt de beademingsbuis, infuus of katheter verwijdert, wordt op IC-afdelingen geregeld fysieke fixatie toegepast, ook in Nederland. Fysieke fixatie is het gebruiken van materiaal (meestal polsbanden die aan het bed worden vastgemaakt) om de bewegingsvrijheid van een onrustige patiënt te beperken. Fysieke fixatie is ingrijpend voor de patiënt en familie. Het kan onder andere leiden tot een langere opnameduur en psychische klachten op de lange termijn. Met het PRAISE-MONITOR-IC onderzoek willen we deze zorg voor onrustige patiënten op de IC evalueren en verbeteren.

Het PRAISE-MONITOR-IC onderzoek wordt onder leiding van het Radboudumc op 5 IC-afdelingen in Nederland uitgevoerd. Met het onderzoek willen we vaststellen wat de effecten zijn van de zorg met fysieke fixatie voor de onrustige patiënt op zowel de korte termijn (tijdens de ziekenhuisopname) als de lange termijn (na ziekenhuisontslag). Daarnaast onderzoeken we de effecten als we het zorgbeleid voor de onrustige patiënt veranderen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zorgen voor een goed dag- en nachtritme en eventueel het geven van medicijnen om de onrust te verminderen, zonder gebruik te maken van fysieke fixatie. De effecten van dit nieuwe zorgbeleid vergelijken we vervolgens met het zorgbeleid waarbij fysieke fixatie werd gebruikt. Zo kunnen we vaststellen of een dergelijke verandering leidt tot betere uitkomsten voor patiënten.

Dit project is onderdeel van de MONITOR-IC. In het onderzoek verzamelen we gegevens over de gezondheidstoestand van patiënten op fysiek, mentaal en cognitief vlak vóór de IC opname en op 3, 12 en 24 maanden na de IC-opname. Daarnaast verzamelen we relevante gegevens uit het patiëntendossier, zoals de duur van de IC-opname, het eventueel gebruiken van fixatie en toegediende medicijnen. Ook kijken we naar de zorgkosten om de kosteneffectiviteit van het nieuwe beleid te kunnen bepalen. Het gehele onderzoek duurt 26 maanden. De eerste resultaten worden verwacht in 2025.

 Voor meer informatie over het project kan contact opgenomen worden met Rens Kooken, arts-onderzoeker van de afdeling IC Radboudumc: Rens.Kooken@radboudumc.nl

Dit onderzoek is gesubsidieerd door ZonMW.