Veel IC-patiënten hebben voor opname al serieuze problemen met hun lichamelijke, geestelijke en/of cognitieve gezondheid

September 2020

Het aantal mensen dat de periode van ernstig ziek zijn op de intensive care (IC) overleeft, is de laatste jaren flink toegenomen. Dit brengt soms een nieuw probleem met zich mee; veel voormalige IC-patiënten kunnen maanden tot soms jaren lijden aan het post-intensive care syndroom (PICS). Dit is een verzameling van klachten die zowel lichamelijk, geestelijk als in het denkvermogen (cognitie) tot uiting kunnen komen nadat iemand opgenomen is geweest op de IC.

Het is nog onduidelijk waarom sommige patiënten volledig herstellen en anderen klachten blijven houden. Wel weten we dat meerdere factoren hierin een rol spelen. De gezondheidsstatus van een patiënt vóór opname op de IC is daar één van, maar daar wordt vervolgens niet genoeg rekening mee gehouden. Klachten die patiënten na hun IC-opname ervaren, worden vaak toegeschreven aan de aandoening/ziekte en de IC-opname die daarop volgt. Echter, een groot deel van de mensen die op de IC terecht komen, hebben al klachten vóór de IC-opname. De ernst en de type klachten is onbekend.

Resultaten

In deze studie (onderdeel van de MONITOR-IC studie) is onderzoek gedaan naar zowel de lichamelijke, geestelijke als cognitieve gezondheidsstatus van patiënten vóórdat ze werden opgenomen op de IC en is er gekeken of er verschillen waren tussen patiëntengroepen.

IC overlevenden van vier verschillende ziekenhuizen hebben deelgenomen, namelijk van het Bernhoven Ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Radboudumc. Hiervoor hebben patiënten verschillende vragenlijsten ingevuld. Aan het onderzoek deden 2467 voormalige IC-patiënten mee met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar, 64% was man en de gemiddelde ligduur op de IC was 1 dag met 9 dagen ziekenhuisverblijf. De volgende resultaten kwamen naar voren:

  • 65% had last van vermoeidheid
  • 28% voelde zich ongerust
  • 27% had depressieve gevoelens en/of gevoelens van angst
  • 25% had een chronische aandoening (als COPD, diabetes, etc.)
  • 13% van de patiënten gaf aan al kwetsbaar te zijn voor de opname
  • 6% had cognitieve klachten

Verder waren er duidelijke verschillen tussen patiënten met een ongeplande (spoed) opname en die met een geplande opname op de IC. Bij de ongeplande opnames zagen we vaker vrouwelijke, oudere patiënten die gemiddeld langer opgenomen waren op de IC en in het ziekenhuis. Ook bleken zij kwetsbaarder en vaker depressieve gevoelens te hebben vóór de IC-opname. Patiënten met vooraf een slechtere gezondheid waren ook vaker vrouw en ouder, meestal lager opgeleid, gescheiden of weduwe/weduwnaar, wonend in een verzorgingstehuis en chronisch ziek.

Conclusie

De conclusie uit dit onderzoek was dat voorafgaand aan een IC-opname patiënten vaak al serieuze problemen ervaren in hun lichamelijke, geestelijke en/of cognitieve gezondheid. Met deze informatie kunnen beter passende behandelplannen worden ontwikkeld, waarbij patiënten en diens naasten beter geïnformeerd worden over eventuele gevolgen die een IC-opname met zich mee kan brengen.

Link naar het volledige artikel (Engelstalig): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7434217/pdf/ccm-48-1271.pdf

Voor u vertaald door: Rosan Weber